SZPITAL SPECJALISTA® TO:

PORADNIE:

ODDZIAŁY SZPITALNE:

ZDROWIE : : RADOŚĆ : : BEZPIECZEŃSTWO

Rada Naukowa Szpitala

Pracę Szpitala nadzoruje Rada Naukowa Szpitala,
na czele której stoi prof. dr hab. med. Józef Matych

Członkowie Rady Naukowej:
prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski
dr n. med. Emeryk Samolewicz
Prof.dr hab.n.med., dr n.hum. (filozofia) Sławomir Letkiewicz

PARP

82f298af15cb5ceab478df2c5844cbea734ce500!236860

„Specjalista” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest Beneficjentem projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu i „Specjalisty” Sp. z o.o. poprzez opracowanie oraz wdrożenie strategii CSR”.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ  SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 9 916,45 CHF

Polecane linki: www.programszwajcarski.gov.pl/, www.swiss-contribution.admin.ch/poland 

Zachęcamy się do dowiedzenia się więcej o realizowanym projekcie.