SZPITAL SPECJALISTA® TO:

PORADNIE:

ODDZIAŁY SZPITALNE:

ZDROWIE : : RADOŚĆ : : BEZPIECZEŃSTWO

PARP

82f298af15cb5ceab478df2c5844cbea734ce500!236860

„Specjalista” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest Beneficjentem projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu i „Specjalisty” Sp. z o.o. poprzez opracowanie oraz wdrożenie strategii CSR”.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ  SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 9 916,45 CHF

Polecane linki: www.programszwajcarski.gov.pl/, www.swiss-contribution.admin.ch/poland 

Zachęcamy się do dowiedzenia się więcej o realizowanym projekcie.