Zarząd

Dr n. med. Piotr Humański

Prezes Zarządu

Piotr Humański studia wyższe ukończył na Akademii Medycznej w Łodzi, w 1992 roku. W latach 1992-2000 pracował w Szpitalu Powiatowym, w Kutnie na stanowisku asystenta oddziału urologicznego. W 1996 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej, a w 2000 roku międzynarodową specjalizację z urologii. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego dorobek naukowy w postaci IF jest znaczny i wynosi 20,982. Systematycznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jego główne zainteresowania to nowoczesne technologie medyczne i operacyjne techniki małoinwazyjne w urologii.

W 2001 roku, lek. med. Piotr Humański, zorganizował pierwszy w Polsce prywatny szpital urologii jednodniowej „Specjalista" w Kutnie - obecnie największy w Polsce ośrodek leczenia kamicy nerkowej metodą ESWL, gdzie wykonuje się około 1500 zabiegów rocznie. W latach 2003, 2004 oraz 2005 doskonalił swoje umiejętności operacyjne w Klinice Urologii i Urologii Dziecięcej w Rottenburgu, w Niemczech (pod opieką profesora Rolfa Mushtera). W latach 2005 i 2006 odbył staże doskonalące w Klinice Urologii, w Neumarkt w Niemczech (pod opieką profesora Egeharda Gaista). W 2017 oraz 2018 roku odbył staż w Klinice Urologii Uniwersytetu San Donato, w Mediolanie u profesora Luca Carmigiani doskonaląc techniki laserowej enukleacji prostaty.

Dzięki zdobytej na międzynarodowych szkoleniach i stażach wiedzy, lek. med. Piotr Humański, zastosował w 2003 roku laser Holmowy w leczeniu kamicy moczowodowej u pacjentów szpitala Specjalista w Kutnie, gdzie do dnia dzisiejszego wykonano tym laserem kilka tysięcy zabiegów. W latach 2004 i 2006 zorganizował Międzynarodowe Warsztaty Endourologiczne „Techniki laserowe w leczeniu kamicy moczowej”. Od 2010 roku prowadzi leczenie operacyjne łagodnego przerostu stercza przy użyciu laserów. W swojej praktyce operował wszystkimi dostępnymi laserami przeznaczonymi do tej procedury, początkowo stosował laser Diodowy, następnie Tulowy i Holmowy. Od roku 2013 roku stosuje najnowszą metodę operacji przezcewkowej łagodnego rozrostu stercza z wykorzystaniem lasera Tulowego lub Holmowego - metoda ta pozwala na usunięcie gruczolaka w całości (z możliwością wykonania badania histopatologicznego) przez cewkę moczową. Studia menadżerskie Executive MBA w gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów walidowane przez RSM Erasmus University w Roterdamie. W dniu 15 listopada 2018 obronił rozprawę doktorską : tytuł pracy ” Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lasera tulowego z laserem diodowym w leczeniu mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza w warunkach oddziału urologii jednego dnia w materiale własnym”.

mgr Joanna Humańska

Wiceprezes Zarządu

Studia na Akademii Medycznej w Łodzi ukończyła w 1999 roku. W roku 2000 ukończyła Studia Podyplomowe na WSHE w Łodzi, w zakresie “Zarządzania w firmie medycznej” Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno w firmach farmaceutycznych oraz w Laboratorium “Analityk” w Łodzi. Od 2004 roku związana ze Szpitalem Specjalista na początku w zakresie marketingu i promocji zdrowia. Od 2008 roku jako Kierownik Laboratorium i jednocześnie Dyrektor d.s administracyjnych. Obecnie Wiceprezes Zarządu.

Lekarze

Dr n. med. Piotr Humański

Specjalista Urolog FEBU, MBA

Piotr Humański studia wyższe ukończył na Akademii Medycznej w Łodzi, w 1992 roku. W latach 1992-2000 pracował w Szpitalu Powiatowym, w Kutnie na stanowisku asystenta oddziału urologicznego. W 1996 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej, a w 2000 roku międzynarodową specjalizację z urologii. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego dorobek naukowy w postaci IF jest znaczny i wynosi 20,982. Systematycznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jego główne zainteresowania to nowoczesne technologie medyczne i operacyjne techniki małoinwazyjne w urologii.

W 2001 roku, lek. med. Piotr Humański, zorganizował pierwszy w Polsce prywatny szpital urologii jednodniowej „Specjalista" w Kutnie - obecnie największy w Polsce ośrodek leczenia kamicy nerkowej metodą ESWL, gdzie wykonuje się około 1500 zabiegów rocznie. W latach 2003, 2004 oraz 2005 doskonalił swoje umiejętności operacyjne w Klinice Urologii i Urologii Dziecięcej w Rottenburgu, w Niemczech (pod opieką profesora Rolfa Mushtera). W latach 2005 i 2006 odbył staże doskonalące w Klinice Urologii, w Neumarkt w Niemczech (pod opieką profesora Egeharda Gaista). W 2017 oraz 2018 roku odbył staż w Klinice Urologii Uniwersytetu San Donato, w Mediolanie u profesora Luca Carmigiani doskonaląc techniki laserowej enukleacji prostaty.

Dzięki zdobytej na międzynarodowych szkoleniach i stażach wiedzy, lek. med. Piotr Humański, zastosował w 2003 roku laser Holmowy w leczeniu kamicy moczowodowej u pacjentów szpitala Specjalista w Kutnie, gdzie do dnia dzisiejszego wykonano tym laserem kilka tysięcy zabiegów. W latach 2004 i 2006 zorganizował Międzynarodowe Warsztaty Endourologiczne „Techniki laserowe w leczeniu kamicy moczowej”. Od 2010 roku prowadzi leczenie operacyjne łagodnego przerostu stercza przy użyciu laserów. W swojej praktyce operował wszystkimi dostępnymi laserami przeznaczonymi do tej procedury, początkowo stosował laser Diodowy, następnie Tulowy i Holmowy. Od roku 2013 roku stosuje najnowszą metodę operacji przezcewkowej łagodnego rozrostu stercza z wykorzystaniem lasera Tulowego lub Holmowego - metoda ta pozwala na usunięcie gruczolaka w całości (z możliwością wykonania badania histopatologicznego) przez cewkę moczową. Studia menadżerskie Executive MBA w gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów walidowane przez RSM Erasmus University w Roterdamie. W dniu 15 listopada 2018 obronił rozprawę doktorską : tytuł pracy ” Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lasera tulowego z laserem diodowym w leczeniu mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza w warunkach oddziału urologii jednego dnia w materiale własnym”.

Agnieszka Bielicka-Jędrzejczak

Lek. spec. dermatologii i wenerologii

W roku 1996 ukończyła studia na Akademii Medycznej w Łodzi. Tytuł specjalisty uzyskała w 2005 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Często uczestniczy w konferencjach i zjazdach z zakresu dermatologii. Szczególnie interesuje się dermatologią dziecięcą.

Adam Wideński

Lek. specjalista chirurg

W 1990r. ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. Staż podyplomowy odbywał w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu. Uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej I stopnia w 1994 roku, II stopnia w 1999 roku. W latach 1991 - 2010 pracował na Oddziale Chirurgicznym w Gostyninie jako asystent. Od 1999 r. pracował jako Zastępca Ordynatora, a od 2004r. jako Ordynator Oddziału Chirurgicznego w Gostyninie. Związany ze Szpitalem SPECJALISTA od 2005r. Od 2012r. jest kierownikiem Pracowni Endoskopii CM Rodzina w Płocku.
Zrealizowane kursy: chirurgia onkologiczna organizowany przez Ministerstwo Zdrowia, flebologia, laseroterapia wewnątrznaczyniowaj żył, laseroterapia dermatologiczna i kosmetyczna. Posiada certyfikat Sekcji Endoskopowej TChP uprawniający do zabiegów endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Dr n. med. Marek Kaniewski

Specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Doświadczenie nefrologiczne zdobywał w trakcie wieloletniej pracy w Klinice Nefrologicznej Akademii Medycznej w Łodzi (Szpital Kliniczny im.N.Barlickiego). Od kilku lat kieruje stacją dializ DaVita Clinic Koło w Kole.

Bogdan Olszewski

Lek. specjalista anestezjolog i intensywnej terapii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1989 rok). Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 1997 roku indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie Anestezjologia i intensywna terapia (m.in. przerywanie ciągów alkoholowych). W 2004r. staż w Shriners Hospital for Children w Chicago w USA, na oddziale anestezjologii.

Maciej Foczpaniak

Lek. specjalista ortopedii i traumatologii

Studia medyczne ukończył w 1988 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Pracę rozpoczął w październiku 1988 r. w Szpitalu ZOZ w Kutnie. Specjalizację II stopnia z ortopedii i traumatologii uzyskał w 1999 r. Ze Szpitalem Specjalista związany jest od pierwszych lat powstania firmy, w której od 2001 r. wykonuje zabiegi ESWT. W 2006 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001-2005 członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku oraz członek Komisji Etyki Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku. W latach 2005-2006 Dyrektor SPZOZ w Kutnie. W latach 2006 – 2010 zastępca dyrektora ds. medycznych Szpitala Specjalista i następnie do 2013 r. dyrektor Szpitala Specjalista. W latach 2013 – 2014 Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2000 r. wykonuje badania lekarskie oraz wydaje orzeczenia i opinie lekarskie dla towarzystw ubezpieczeniowych. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Piotr Tarkowski

Lek. specjalista anestezjolog i intensywnej terapii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1988 rok). Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Specjalizację II stopnia w dziedzinie Anestezjologia i Intensywna Terapia uzyskał w 1993r. Od 1994r. prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie Anestezjologia i Intensywna Terapia Medyczna. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej.

Piotr Dykczyński

Lek. specjalista urolog

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 1992 r. I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1995r., natomiast II stopień specjalizacji w dziedzinie urologii w 2000r., otrzymując jednocześnie honorowany w całej Unii Europejskiej tytuł Fellow of the European Board of Urology. Uczestnik wielu kongresów naukowych w kraju i za granicą, uczestnik panelu dyskusyjnego European School of Urology w roku 2009 w Poznaniu. Współautor sesji plakatowej na temat leczenia kamicy nerkowej metodą ESWL w 2008r. w Nicei. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz European Association of Urology.

„W Szpitalu Specjalista pracuję nieprzerwanie od 2006 r. Urologia to moja praca codzienna, ale jednocześnie wielka pasja życiowa i naukowa. Spośród szczegółowych problemów urologicznych interesuję się zwłaszcza problematyką nietrzymania moczu u kobiet oraz onkologią urologiczną.”

Ryszard Karaś

Specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii.

„Wiedza i praktyka wynikająca z mojego zawodowego doświadczenia spowodowała, że moje zainteresowania objęły również andrologię, czyli dziedzinę wiedzy, która zajmuję się problemami związanymi z funkcjonowanie męskiego układu płciowego i hormonalnego. Najczęstsze przyczyny wizyt moich pacjentów to nieprawidłowe parametry nasienia, powiększające się gruczoły piersiowe, niepłodność oraz inne objawy wynikające z niedoboru męskich hormonów płciowych obejmujące czas od pokwitania do wieku dojrzałego.”

Emeryk Samolewicz

Lek. specjalista urologi dziecięcej dr n. med.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, ukończonej w 1983r. Uzyskał specjalizację z chirurgii dziecięcej I stopnia w 1988r., II stopnia w 1997r. oraz specjalizację II stopnia z urologii dziecięcej w 2005r.

W 2007r. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki obronił pracę doktorską pt.: „Postępowanie z noworodkami i niemowlętami z uropatiami zaporowymi wykrytymi u nich w okresie prenatalnym”.

Doświadczenie zdobywał pracując w Klinice Chirurgii i Urologii dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i Oddziale Chirurgii Dziecięcej szpitala im.J.Korczaka w Łodzi oraz przyjmując pacjentów w poradniach urologii dziecięcej w Łodzi i w Kutnie.

Od 2008r. jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie urologii dziecięcej (województwo łódzkie).

W poradni oferuje porady i konsultacje specjalistyczne z zakresu urologii dziecięcej, tj. wrodzonych i nabytych schorzeń układu moczowo-płciowego, takich jak: wodonercze, poszerzenie moczowodu, odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy, spodziectwo, niezstąpienie jądra, wodniak jądra, stulejka, przepuklina pachwinowa i pępkowa, moczenie dzienne i nocne, pęcherz neurogenny, żylaki powrózka nasiennego, zaburzenia różnicowania płci.

Prof. dr hab. n. med. Józef Matych

Specjalista urolog

Transplantolog kliniczny. Kierownik Oddziału Urologii i Transplantacji nerek Wojewódzkiego Szpitala im. Pirogowa w Łodzi. Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. przeszczepiania nerek w Łodzi. Od 1996r. Specjalista Wojewódzki w Dziedzinie Urologii. Przewodniczący Rady Naukowej Szpitala Specjalista.

Andrzej Menduś

Lek. specjalista urolog

Absolwent Wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, ukończonej w 1981r. W 1985r. specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej, zaś w 1988r. z urologii. Od 1981r. pracował, jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii ogólnej. W 1983r. rozpoczął pracę w nowo powstałym Oddziale Urologicznym w szpitalu w Kutnie. W NZOZ „Specjalista” rozpoczął pracę w 2001r.

Paweł Rozmus

Lek. specjalista ortopeda

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, absolwent łódzkiej Akademii Medycznej. Tytuł specjalisty uzyskany w 2008 r. Odbył liczne szkolenia i kursy: krajowe i zagraniczne.

Główne zainteresowania: leczenie zachowawcze i operacyjne chorób kolana, barku, stawu skokowego. Specjalizuje się zwłaszcza w technikach artroskopowych kolana, barku i stawu skokowego.

Pozostałe zainteresowania: wykorzystanie czynników wzrostu (PRP) i komórek macierzystych w leczeniu schorzeń narządu ruchu, blokady okołokręgosłupowe kręgosłupa lędźwiowego.

.

Michał Sut

Specjalista Urolog. MRCS(Irel), FRCS(Urol), FEBU.

Michał Sut studia medyczne ukończył w 2005 roku na Akademii Medycznej w Gdańsku. Bezpośrednio po studiach wyjechał na Wyspy Brytyjskie gdzie przez 11 lat szkolił się w systemie rotacyjnym zdobywając doświadczenie w m.in takich specjalnościach jak medycyna ratunkowa, chirurgia urazowa, chirurgia dróg żółciowych oraz chirurgia ogólna. Pracował między innymi na izbie przyjęć traumatologicznego ośrodka referencyjnego dla całej Irlandii - Royal VIctoria Hospital w Befascie a także na największym w ówcześnie w całej Europie, liczącym 200 łóżek oddziale traumatologicznym tego szpitala.

Celem kontynuacji kariery, lekarz Michał Sut dostał się do prestiżowego programu szkoleniowego we Wschodniej Anglii z zakresu Urologii. Tam szkolił się między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Cambridge, gdzie nabył umiejętności z zakresu leczenia rozrostu gruczołu krokowego od Teva Aho, prekursora zabiegu HoLEP w Europie. W zakresie leczenia kamieni nerkowych Michał Sut uczył się od Oliviera WIsemana, jednego z najbardziej znanych urologów w tej dziedzinie. Co ciekawe, obaj urolodzy byli kierownikami specjalizacji doktora Sut.

Michał Sut od dawna interesuje się używaniem laserów w Urologii, i operuje na różnych tego typu urządzeniach od 2007 roku. Wykonał od tej pory kilka tysięcy zabiegów URS oraz RIRS oraz kilkaset zabiegów HoLEP.

Doktor Sut pracował jako konsultant urologii między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Luton, Szpitalu Uniwersyteckim w Cambridge oraz Peterborough City Hospital. Od 2020 roku, powrócił do Polski i objął funkcję kierownika pododdziału urologicznego Szpitala MSWiA w Gdańsku.

Michał Sut odbywał wiele kursów oraz staży klinicznych, między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Lundzie (Prof Per-Abrahamsson) oraz University College of London Hospital.

W czasie swojej dotychczasowej kariery Michał Sut prezentował swoje prace dotyczące małoinwazyjnych zabiegów z dziedziny Endourologii na międzynarodowych konferencjach w Londynie, Manchesterze, Dubaju, Galway czy Dreźnie. Opublikował też wiele artykułów w międzynarodowych pismach medycznych. Michał Sut jest bardzo zaangażowany w edukację medyczną. Jest członkiem dwóch corocznych kursów urologicznych odbywających się w Cambridge oraz jest współedytorem książki "Urologia na dyżurze" (Emergency Urology), wydanej w Wielkiej Brytanii, Polsce oraz Pakistanie.

Doktor Sut posiada dyplom MRCS(Irel) ukończenia podstawowego szkolenia chirurgicznego z Royal College of Surgeons of Ireland, dyplom FRCS(Urol) ukończenia szkolenia urologicznego z Royal College of Surgeons of England oraz Europejski dyplom urologiczny FEBU, który to uzyskał otrzymując maksymalną liczbę punktów w trakcie egzaminu.

Mateusz Wideński

Specjalista urolog, FEBU.

Mateusz Wideński ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2015r. Część z zajęć klinicznych zrealizował w hiszpańskiej Maladze w ramach programu Erasmus. Następnie podczas stażu podyplomowego pracował w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie.
Szkolenie specjalizacyjne odbywał w latach 2016-2023 w Oddziale Urologii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, gdzie rozwijał swoje zainteresowania głównie w zakresie minimalnie inwazyjnego leczenia schorzeń urologicznych, w tym endoskopowego leczenia kamicy układu moczowego (URSL, RIRS).
W trakcie specjalizacji brał udział w licznych międzynarodowych konferencjach i szkoleniach, m.in. w zakresie ultrasonografii i obrazowania prostaty w rezonansie magnetycznym. Odbył dwumiesięczny staż w Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego we Freiburgu. Posiada pełne prawo wykonywania zawodu na terenie Niemiec.
W czerwcu 2023r. uzyskał europejski tytuł specjalisty urologii FEBU (Fellow of the European Board of Urology).
Jest członkiem Polskiego (PTU) i Europejskiego (EAU) Towarzystwa Urologii oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA).
Obecnie poza Szpitalem Specjalista w Kutnie pracuje w Szpitalu Mazovia w Warszawie.

Pielęgniarki

Eliza Jabłońska

W Szpitalu Specjalista pracuje od grudnia 2009r. W 2005r. ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu – kierunek pielęgniarstwo w WSGK w Kutnie. W 2003r. ukończyła kurs z zakresu EKG, w 2004r. - kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii. We wrześniu 2014r. uzyskała specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki i zdobyła tytuł Pielęgniarki Specjalistki.

Jolanta Turbaczewska

Zatrudniona w Szpitalu Specjalista na stanowisku pielęgniarki od września 2015r. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku – Instytut Nauk o Zdrowiu z tytułem licencjata pielęgniarstwa (2015r). W 2017r.ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie z tytułem magistra pielęgniarstwa.

Aleksandra Świerczyńska

Ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie- Wydział Nauk o Zdrowiu z tytułem licencjata pielęgniarstwa w 2016r. W 2018r.uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa. Obecnie w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki.

Tomasz Kopczyński

Kierownik pracowni ESWL, pielęgniarz

W 2010r. ukończył studia w WSGK – Wydział Nauk o Zdrowiu, uzyskując tytuł licencjata z Pielęgniarstwa. Przez 8 lat zdobywał doświadczenie na oddziale Urologii w Szpitalu w Kutnie. Od 2001r. zatrudniony w Szpitalu Specjalista.

Joanna Matusiak

Zatrudniona w Szpitalu Specjalista na stanowisku pielęgniarki od 2007 roku. Pracę zawodową rozpoczęła w 1983r. w ZOZ Śrem na Oddziale OIOM i bloku operacyjnym jako pielęgniarka anestezjologiczna. W 1987r. pracowała w SP ZOZ Gostynin na oddziale OIOM i bloku operacyjnym. W 2011r. ukończyła studia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w kierunku Pielęgniarstwo w WSGK w Kutnie.

Mariana Yablonska

Ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie - Wydział Nauk o Zdrowiu z tytułem licencjata pielęgniarstwa w 2020r. Obecnie w trakcie studiów magisterskich. W Szpitalu Specjalista pracuje od kwietnia 2021r.

Monika Węglewska

Doświadczenie zawodowe rozpoczęła w 1995 roku na oddziale neurologicznym, potem pracowała w przychodni przyzakładowej dla pracowników oraz przez okres dwóch lat w Dziale Marketingu i Reklamy. Następnie na stanowisku pielęgniarki rodzinnej w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej nabyła umiejętności opieki nad pacjentami w różnym wieku z wielochorobowościami. Od kwietnia 2023 pielęgniarka w Szpitalu Specjalista.
Wykształcenie
2000 r. licencjat w zakresie marketingu – Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock
2002 r. magister Zdrowia Publicznego, Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź
2015 r. licencjat pielęgniarstwa, WSGK, Kutno
2020 r. specjalista pielęgniarstwa internistycznego
2023 r. studia pielęgniarskie II stopnia, Akademia Mazowiecka, Płock
Ukończone kursy kwalifikacyjne:
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej
Pielęgniarstwo Rodzinne
Pielęgniarstwo Geriatryczne
Kursy Specjalistyczne : RKO, EKG, leczenie ran, szczepienia ochronne

Patrycja Zielonka

Tytuł magistra pielęgniarstwa zdobyła w 2022 r. na Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Swoje umiejętności rozwijała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu oraz RCKiK. Obecnie związana zawodowo z KSS w Kutnie. Od maja 2023 r. podjęła współpracę ze Szpitalem Specjalista.
"Moja praca jest swojego rodzaju misją - obowiązki wykonuję przede wszystkim z myślą o pacjencie i ratowaniu ludzkiego życia".

Salowe

Małgorzata Noczyń

Zatrudniona w Szpitalu Specjalista od 1 grudnia 2001 roku na stanowisku salowej.

Emilia Wiankowska

Zatrudniona w Szpitalu Specjalista od grudnia 2019r.

Monika Sulikowska

Zatrudniona w Szpitalu Specjalista od 1 grudnia 2022 roku na stanowisku salowej.

Rejestratorki

Justyna Wasilewska

W Szpitalu Specjalista zatrudniona od maja 2011r. na stanowisku salowej. Ukończyła Technikum Weterynaryjne w 2009r. Wcześniej odbyła roczny staż w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako pracownik biurowy. Od 2019r.zatrudniona na stanowisku rejestratorki.

Anna Krysztofiak

W Szpitalu Specjalista zatrudniona od marca 2022 r. na stanowisku rejestratorki. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Szpitalu ARION Med w Gorzewie na stanowisku sekretarki medycznej.

Klaudia Pydyn

W Szpitalu Specjalista zatrudniona od maja 2022 r. na stanowisku rejestratorki. Obecnie w trakcie studiów licencjackich w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, kierunek - Finanse i Rachunkowość.

Małgorzata Gryglak

W Szpitalu Specjalista zatrudniona od maja 2023 r. na stanowisku rejestratorki. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Zarządzanie. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobyła w Przychodni Panaceum, oraz w Szyszkowska Clinic Denta&Esthetic.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez szkolenia, m. in. "Profesjonalna rejestracja" organizowane przez Mariusz Oboda Consulting & Training Group.

Martyna Stawińska

W Szpitalu Specjalista zatrudniona od maja 2023 r. na stanowisku rejestratorki. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Paulina Wiśniewska

W Szpitalu Specjalista zatrudniona od sierpnia 2023 na stanowisku rejestratorki. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Szpitalu ARION Med w Gorzewie na stanowisku Asystent Dyrektora oraz Pełnomocnik ds Praw Pacjenta.

Asystentka Prezesa

Ewelina Sawicka

W Szpitalu Specjalista zatrudniona od października 2022 r.
Ukończyła Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, kierunek Socjologia, specjalność Komunikowanie społeczne i Public Relations. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku zarządzania biznesem.

Informatyk

Tomasz Grzegorczyk

Certyfikowany serwisant oprogramowania mMedica od 2014r. W firmie Specjalista zatrudniony od 2001r. Zajmuje się dobieraniem sprzętu komputerowego, jego instalacją i konfigurowaniem. Nadzoruje sprawność działających systemów, dba o konserwacje, w sytuacji awarii zajmuje się naprawą.

Kierownik Działu Kontraktowania i kontroli świadczeń medycznych

Monika Skonieczna

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunek ekonomia. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Posiada ukończone kursy księgowości komputerowej, kontraktowania świadczeń medycznych, administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych. Od 1997r. związana ze służbą zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. Obecnie zatrudniona w Szpitalu Specjalista.

Pracownik techniczny

Dariusz Łuczak

Zatrudniony w Szpitalu Specjalista od 2018r.

Koordynator Szpitala

Rafał Rodzik

W Szpitalu Specjalista zatrudniony od kwietnia 2011r., początkowo na stanowisku przedstawiciela medycznego, obecnie jako koordynator szpitala. Ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich, Wydział Zdrowia Publicznego, kierunek Zdrowie Publiczne Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku zarządzania biznesem.

Diagnosta Laboratoryjny

Joanna Humańska

Studia na Akademii Medycznej Wydział Farmaceutyczny Oddział Analityki Medycznej w Łodzi ukończyła w 1999r. W roku 2000 ukończyła Studia Podyplomowe na WSHE w Łodzi, w zakresie “Zarządzania w firmie medycznej” Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno w firmach farmaceutycznych oraz w Laboratorium “Analityk” w Łodzi. Od 2004r. związana ze Szpitalem Specjalista na początku w zakresie marketingu i promocji zdrowia. Od 2008r. pracowała jako Kierownik Laboratorium, Dyrektor d.s administracyjnych. Obecnie Wiceprezes Zarządu.

Dietetyk

Anna Wieteska-Wikińska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła studia na kierunkach Dietetyka, Zdrowie Publiczne o specjalności Medycyna Ratunkowa oraz Ratownictwo Medyczne. Posiada również wykształcenie pedagogiczne, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na współpracę z pacjentem. Od 2011 roku służy jako żołnierz zawodowy-ratownik medyczny. Obecnie jako ratownik medyczny lotniczego zespołu poszukiwawczo-ratowniczego.

"Praca w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego umożliwiła mi ciągły kontakt z pacjentami zmagającymi się z szeregiem schorzeń, w tym z chorobami dietozależnymi oraz otyłością.

Moją ogromną pasją oprócz medycyny jest dietetyka. Swoją wiedzę poszerzam poprzez uczestnictwo w konferencjach oraz pomoc i doradztwo osobom tego potrzebującym. Uważam, iż zdobywanie fachowej wiedzy to podstawa zapewnienia pacjentowi kompleksowej, rzetelnej i indywidualnej opieki. Moja praca od zawsze wymagała bycia osobą sprawną fizycznie, dlatego też aktywność sportowa jest nieodzownym elementem mojego codziennego życia. Z pewnością mogę być doskonałym motywatorem dla moich pacjentów, którzy wielokrotnie takiego wsparcia potrzebują. Nadszedł moment w moim życiu, w którym pragnę połączyć dotychczasowe doświadczenie z ogromną pasją."

Szpital specjalista i poradnia urologiczna dojazd

Tu nas
znajdziecie

Szpital Specjalista sp. z o. o.


99-300 Kutno,
ul. 29 Listopada 37

KONTAKT