Personel

ZARZĄD

prezes dr. n. med. Piotr HumańskiPREZES ZARZĄDU dr n. med. Piotr Humański

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1992 rok). Specjalista Urolog FEBU. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Staże kliniczne w Klinice Urologii i Urologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Rotenburgu w Niemczech oraz w Klinice Urologii Szpitala Klinicznego w Neumarkt w Niemczech. Od 2003 roku wprowadza laserowe techniki operacyjne w endourologii. Laureat “Medalu Europejskiego” BCC w 2011 roku. Studia menadżerskie Executive MBA w gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów walidowane przez RSM Erasmus University w Roterdamie. W dniu 15 listopada 2018 obronił rozprawę doktorską (dysertację) Tytuł pracy ” Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lasera tulowego z laserem diodowym w leczeniu mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza w warunkach oddziału urologii jednego dnia w materiale własnym”.
kreska-oddziela
wi-ce prezes mgr Joanna HumańskaWI-CE PREZES ZARZĄDU mgr Joanna Humańska

Studia na Akademii Medycznej w Łodzi ukończyła w 1999 roku. W roku 2000 ukończyła Studia Podyplomowe na WSHE  w Łodzi, w zakresie “Zarządzania w firmie medycznej” Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno w firmach farmaceutycznych oraz w Laboratorium “Analityk” w Łodzi. Od 2004 roku związana ze Szpitalem Specjalista na początku w zakresie marketingu i promocji zdrowia. Od 2008 roku jako Kierownik Laboratorium i jednocześnie Dyrektor d.s administracyjnych. Obecnie Wiceprezes Zarządu.

kreska-oddziela

LEKARZE

dermatolog - wenerolog A. Bielicka-JędrzejczakLek. specjalista dermatolog – wenerolog Agnieszka Bielicka-Jędrzejczak

W roku 1996 ukończyła studia na Akademii Medycznej w Łodzi. Tytuł specjalisty uzyskała w 2005 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Często uczestniczy w konferencjach i zjazdach z zakresu dermatologii. Szczególnie interesuje się dermatologią dziecięcą.

kreska-oddziela

Lek. specjalista urolog Piotr DykczyńskiLek. specjalista urolog Piotr Dykczyński

Urodzony w 1966 roku. Studia medyczne na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 1992 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę jako lekarz. Specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie Urologii uzyskał w roku 2000 otrzymując jednocześnie honorowany w całej Unii Europejskiej tytuł Fellow of the European Board of Urology. W Szpitalu Specjalista pracuję nieprzerwanie od 2006 roku. Urologia to moja praca codzienna, ale jednocześnie wielka pasja życiowa i naukowa. Spośród szczegółowych problemów urologicznych interesuje się zwłaszcza problematyką nietrzymania moczu u kobiet oraz onkologią urologiczną.
kreska-oddziela
dr n. med. Piotr Humański dr n. med. Piotr Humański

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1992 rok). Specjalista Urolog FEBU. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Staże kliniczne w Klinice Urologii i Urologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Rotenburgu w Niemczech oraz w Klinice Urologii Szpitala Klinicznego w Neumarkt w Niemczech. Od 2003 roku wprowadza laserowe techniki operacyjne w endourologii. Laureat “Medalu Europejskiego” BCC w 2011 roku. Studia menadżerskie Executive MBA w gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów walidowane przez RSM Erasmus University w Roterdamie. W dniu 15 listopada 2018 obronił rozprawę doktorską (dysertację) Tytuł pracy ” Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lasera tulowego z laserem diodowym w leczeniu mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza w warunkach oddziału urologii jednego dnia w materiale własnym”

kreska-oddziela
Lek. specjalista urolog Arkadiusz MatusiakLek. specjalista urolog Arkadiusz  Matusiak

kreska-oddziela
Lek. specjalista urolog Andrzej Menduś Lek. specjalista urolog Andrzej  Menduś
kreska-oddziela

Lek. specjalista chirurg Adam Wideński Lek. specjalista chirurg Adam  Wideński

Absolwent Akademii medycznej w Łodzi 1990. Ukończył staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu. Specjalizacja z chirurgii ogólnej I stopień w 1994 roku, II stopień 1999 roku. W latach od 1991 do 2010 praca na Oddziale Chirurgicznym w Gostyninie jako asystent. Od 1999 roku jako Zastępca Ordynatora, a od 2004 jako Ordynator Oddziału Chirurgicznego w Gostyninie. Związany ze Szpitalem SPECJALISTA od 2005 roku. Od 2012 roku kierownik Pracowni Endoskopii CM Rodzina w Płocku.
Kursy: z chirurgii onkologicznej organizowany przez Ministerstwo Zdrowia, z flebologii, z laseroterapii wewnątrznaczyniowej żył, z laseroterapii dermatologicznej i kosmetycznej. Posiadam certyfikat Sekcji Endoskopowej TChP uprawniający do zabiegów endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

kreska-oddziela

Dr n. med. Marek Kaniewski

Specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Doświadczenie nefrologiczne zdobywał w trakcie wieloletniej pracy w Klinice Nefrologicznej Akademii Medycznej w Łodzi (Szpital Kliniczny im.N.Barlickiego). Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz ERA-EDTA.Praca doktorska dotycząca zmian w nerkach u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym, białkomoczem i obrzękami stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania w praktyce nefrologicznej.Od kilku lat kieruje stacją dializ DaVita Clinic Koło w Kole.


kreska-oddziela

Prof. Dr hab. n. med. Józef Matych

Prof. Dr hab. n. med. Józef  Matych

Specjalista urolog. Transplantolog kliniczny. Kierownik Oddziału Urologii i Transplantacji nerek Wojewódzkiego Szpitala im. Pirogowa w Łodzi. Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu d.s przeszczepiania nerek w Łodzi. Od 1996 roku Specjalista Wojewódzki w Dziedzinie Urologii. Przewodniczący Rady Naukowej Szpitala Specjalista.

kreska-oddziela

Lek. specjalista urologi dziecięcej Dr n. med. Emeryk Samolewicz

Lek. specjalista urologi dziecięcej Dr n. med. Emeryk  Samolewicz

kreska-oddziela

Lek. specjalista anestezjolog i intensywnej terapii Bogdan Olszewski

Lek. specjalista anestezjolog i intensywnej terapii Bogdan  Olszewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1989 rok). Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 1997 roku indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie Anestezjologia i intensywna terapia (m.in. przerywanie ciągów alkoholowych). W 2004 roku staż w Shriners Hospital for Children w Chicago, USA na oddziale anestezjologii. Kontakt: e-mail: olszewski@poczta.onet.pl

kreska-oddziela

kreska-oddziela

Lek. Maciej Foczpaniak specjalista ortopedii i traumatologii

Lek. Maciej Foczpaniak specjalista ortopedii i traumatologii

Studia medyczne ukończył w 1988 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w 1988 r. Pracę rozpoczął w październiku 1988 r. w Szpitalu ZOZ w Kutnie. Specjalizację drugiego stopnia z ortopedii i traumatologii uzyskał w 1999 r. Ze Szpitalem Specjalista związany jest od pierwszych lat powstania firmy, w której od 2001 r. wykonuje zabiegi ESWT. W 2006 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001-2005 członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku oraz członek Komisji Etyki Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku. W latach 2005-2006 Dyrektor SPZOZ w Kutnie. W latach 2006 – 2010 zastępca dyrektora ds medycznych Szpitala Specjalista i następnie do 2013 r. dyrektor Szpitala Specjalista. W latach 2013 – 2014 Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2000 r. wykonuje badania lekarskie oraz wydaje orzeczenia i opinie lekarskie dla towarzystw ubezpieczeniowych. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

kreska-oddziela

Lek. specjalista anestezjolog i intensywnej terapii Piotr Tarkowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1988 rok). Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W tym samym roku rozpoczął pracę jako lekarz. Specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie Anestezjologia i Intensywna Terapia uzyskał w 1993 roku. Od 1994 roku indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w dziedzinie Anestezjologia i Intensywna Terapia Medyczna. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej. Kontakt: e-mail: tarko@wp.pl

kreska-oddziela

Ryszard Karaś

Specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii. Wiedza i praktyka wynikająca z mojego zawodowego doświadczenia spowodowała, że moje zainteresowania objęły również andrologię, czyli dziedzinę wiedzy, która zajmuję się problemami związanymi z funkcjonowanie męskiego układu płciowego i hormonalnego. Najczęstsze przyczyny wizyt moich pacjentów to nieprawidłowe parametry nasienia, powiększające się gruczoły piersiowe, niepłodność oraz inne
objawy wynikające z niedoboru męskich hormonów płciowych obejmujące czas od pokwitania do wieku dojrzałego.

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZE

kreska-oddziela

Eliza Jabłońska Eliza Jabłońska

W Szpitalu Specjalista pracuje od grudnia 2009 roku. W 2005 roku ukończyła Wydział Nauk o Zdrowiu – kierunek pielęgniarstwo w WSGK w Kutnie. W 2003 roku kurs z zakresu EKG, w 2004 kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii. We wrześniu 2014 roku uzyskała specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki i uzyskała tytuł Pielęgniarki Specjalistki.

kreska-oddziela

myszkowska mgr Jolanta Myszkowska

Zatrudniona w Szpitalu Specjalista na stanowisku pielęgniarki od września 2015 roku. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku – Instytut Nauk o Zdrowiu z tytułem licencjata pielęgniarstwa (2015r). Obecnie studentka WSGK w Kutnie (studia drogiego stopnia, kierunek pielęgniarstwo).

kreska-oddziela

Tomasz Kopczyński Kierownik pracowni ESWL, pielęgniarz.Tomasz Kopczyński Kierownik pracowni ESWL, pielęgniarz.

W 2010 roku ukończył studia w WSGK – Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskując tytuł licencjata z pielęgniarstwa. Przez 8 lat zdobywał doświadczenie na oddziale Urologii w Szpitalu w Kutnie. Od 2001 roku zatrudniony  w Szpitalu Specjalista.

kreska-oddziela
LESZCZYNSKAAleksandra Leszczyńska

Ukończyła Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie- Wydział Nauk o Zdrowiu z tytułem licencjata pielęgniarstwa w 2016 roku. Obecnie kontynuuję naukę na studiach II stopnia o tym samym kierunku w WSGK w Kutnie.

kreska-oddziela

Joanna MatusiakJoanna Matusiak

Zatrudniona w Szpitalu Specjalista na stanowisku pielęgniarki od 2007 roku. Pracę zawodową rozpoczęła w 1983 roku  w ZOZ Śrem na Oddziale OIOM i bloku operacyjnym jako pielęgniarka anestezjologiczna. W  1987 roku pracowała w SP ZOZ Gostynin OIOM i blok operacyjny. W 2011roku ukończyła licencjat pielęgniarstwa na WSGK w Kutnie.

DIAGNOSTA  LABORATORYJNY

mgr Joanna Humańskamgr  Joanna  Humańska

Studia na Akademii Medycznej Wydział Farmaceutyczny Oddział Analityki Medycznej w Łodzi ukończyła w 1999 roku. W roku 2000 ukończyła Studia Podyplomowe na WSHE  w Łodzi, w zakresie “Zarządzania w firmie medycznej” Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno w firmach farmaceutycznych oraz w Laboratorium “Analityk” w Łodzi. Od 2004 roku związana ze Szpitalem Specjalista na początku w zakresie marketingu i promocji zdrowia. Od 2008 roku jako Kierownik Laboratorium i jednocześnie Dyrektor d.s administracyjnych. Obecnie Wice Prezes Zarządu.

kreska-oddziela

KOORDYNATOR DS. ADMINISTRACYJNYCH  I  PEŁNOMOCNIK  DS. SYSTEMU  ZARZĄDZANIA  JAKOŚCIĄ

mgr Ewelina Piotrowska Koordynatormgr  Ewelina  Piotrowska Koordynator ds. administracyjnych i pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

Absolwentka Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, kierunek: Stosunki Międzynarodowe. Ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe oraz Zarządzanie Służbą Zdrowia i Elementy Techniki Medycznej Wydziału Zarządzania Politechniki Łódzkiej a także Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. na Ze Szpitalem Specjalista związana od 2011 roku.

kreska-oddziela

KOORDYNATOR DS. BADAŃ  KLINICZNYCH

 mgr Rafał Rodzikmgr Rafał  Rodzik

W Szpitalu Specjalista zatrudniony od kwietnia 2011 roku początkowo  na stanowisku przedstawiciela medycznego obecnie jako koordynator ds. badań klinicznych. Ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich, Wydział Zdrowia Publicznego, kierunek Zdrowie Publiczne. Obecnie student Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku zarządzania biznesem.

kreska-oddziela

REJESTRATORKI

Żaneta GabrysiakŻaneta  Gabrysiak

Absolwentka WSGK wydziału Administracji, kierunek- administracja publiczna. W Szpitalu Specjalista pracuje od 14 kwietnia 2011 roku na stanowisku rejestratorki.

kreska-oddziela

Joanna LewandowskaJoanna  Lewandowska

Zatrudniona w Szpitalu Specjalista na stanowisku rejestratorki od 1.08.2007 roku.

kreska-oddziela

INFORMATYCY

  Tomasz GrzegorczykTomasz  Grzegorczyk

Certyfikowany serwisant oprogramowania mMedica od 2014 roku.
W firmie Specjalista zatrudniony od 2001 roku. Zajmuje się dobieraniem sprzętu komputerowego, jego instalacją i konfigurowaniem. Nadzoruje sprawność działających systemów, dba o konserwacje, w sytuacji awarii zajmuje się naprawą.

kreska-oddziela

mgr Monika Skoniecznamgr Monika Skonieczna

Specjalista ds. rozliczeń świadczeń medycznych i analiz statystycznych

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunek ekonomia. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Posiada ukończone kursy księgowości komputerowej, kontraktowania świadczeń medycznych, administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych. Od 1997r. związana ze służbą zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. Obecnie zatrudniona w Szpitalu Specjalista.

KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Stanisławskamgr Elżbieta  Stanisławska

Od czerwca 2012r. związana ze spółką SPECJALISTA i zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej. W 2006 r. ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym (kierunek Finanse i Bankowość) na Uniwersytecie Łódzkim. W 2007 r. uzyskała certyfikat kursu : Samodzielny Księgowy na księgach handlowych. W księgowości pracuje od 2000 r. – przez pierwsze lata zajmowała się sprawami księgowymi, kadrowymi i  administracyjnymi, a od 2007 r. zajmuje się samodzielnym prowadzeniem ksiąg handlowych.

kreska-oddziela

SALOWE

 Justyna WasilewskaJustyna  Wasilewska

W Szpitalu Specjalista zatrudniona od maja 2011 roku na stanowisku salowej. Ukończyła Technikum Weterynaryjne w 2009 roku. Wcześniej odbyła roczny staż w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako pracownik biurowy.

kreska-oddziela

Małgorzata NoczyńMałgorzata  Noczyń

Zatrudniona w Szpitalu Specjalista od 1 grudnia 2001 roku na stanowisku salowej.