Zabiegi laserowe HoLEP

Nowy model lasera Holmowego firmy Quanta Cyber Ho 150 zakupiony w grudniu 2020 roku, oprócz znacznie większej mocy maksymalnej 150W ma możliwość wybrania dodatkowych funkcji takich jak: “Virtual basket” – poprawiającej enukleację prostaty oraz “Bubble Blast” – ułatwiającą zamykanie krwawiących naczyń. Dzięki nowemu torowi wizyjnemu z kamerą i monitorem w jakości 4K zakupionym w styczniu 2021 roku możemy zaproponować naszym pacjentom operacje endoskopowe prostaty HoLEP na najwyższym światowym poziomie zgodnie z wytycznymi Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.

Leser holmowy okazał się urządzeniem o idealnej charakterystyce dla narzędzi endourologicznych. Jest precyzyjny, bezpieczny i wszechstronny w każdej lokalizacji w układzie moczowym. Dzięki temu znalazł zastosowanie w leczeniu stercza, kamicy moczowej, zwężeń oraz innych patologii tkanek miękkich w obrębie układu moczowego.

Laser holmowy pracuje w podczerwieni, jego promieniowanie o długości fali 2140 nm jest całkowicie absorbowane przez wodę. Ponieważ gruczoł krokowy składa się w 60–70% z wody, ta długość fali lasera jest w znacznym stopniu absorbowana w jego tkankach. W wyniku tego zjawiska energia lasera, wyzwalana pulsacyjnie, penetruje otaczające tkanki jedynie na głębokość do 0,4 mm, co zapewnia bezpieczeństwo pracy i zmniejsza możliwość uszkodzenia otaczających tkanek (ryc. 11).

HoLEP
Rycina 11. Efekt terapeutyczny lasera holmowego (rycina własna)

Jak działa laser holmowy?

Jego działanie oparte jest głównie na efekcie termicznym. Pod wpływem energii dochodzi do przegrzania wody i powstania mikroskopijnego pęcherzyka waporyzacyjnego w pobliżu zakończenia włókna laserowego. Gwałtowna implozja pęcherzyka wywołuje falę uderzeniową, która powoduje waporyzację tkanek bez efektu koagulacji. Zjawisko to umożliwia precyzyjne cięcie z jednoczesnym zamknięciem małych i średniej wielkości naczyń krwionośnych na głębokości 2–3 mm.
W leczeniu łagodnego rozrostu stercza BPH po okresie fascynacji techniką ablacji tkanek stercza rozpoczęto poszukiwania bardziej precyzyjnej metody operacyjnej. Wykorzystując laser holmowy dużej mocy, jego precyzję cięcia i resekcji tkanek, wprowadzono procedurę laserowej resekcji stercza laserem holmowym HoLRP. Miała ona zastąpić operacje endoskopowe TURP.

Kolejnym krokiem było wynalezienie morcellatora – urządzenia do ewakuacji wyciętych tkanek z pęcherza moczowego. Pozwoliło to na udoskonalenie metody i wprowadzenie enukleacji stercza laserem holmowym HoLEP, która mogła zastąpić zabiegi operacyjne obciążone dużą ilością powikłań, takie jak TURP oraz operacje otwartej adenomektomii,bez ograniczeń wielkości gruczolaka stercza.

Obecnie lasery holmowe możemy podzielić na trzy grupy:

– laser holmowy niskiej mocy 10–30 W, stosowane w leczeniu kamicy dróg moczowych oraz zwężeń w obrębie układu moczowego, są one obecnie podstawowym narzędziem endourologicznym na wyposażeniu każdego oddziału urologicznego;

– laser holmowy średniej mocy 30–60 W, które znajdują swoje zastosowanie w leczeniu BPH w przypadku gruczolaków o niewielkiej objętości;

– laser holmowy o wysokiej mocy 60–150W, znajdujące swoje zastosowanie w leczeniu kamicy moczowej, zwężeń i innych patologii tkankowych w obrębie układu moczowego oraz leczeniu BPH bez ograniczeń wielkości prostaty.

Standard chirurgii laserowej

Procedura enukleacji prostaty laserem holmowym HoLEP stała się złotym standardem w chirurgii laserowej. Pozwala ona na endoskopowe usunięcie gruczolaka stercza podtorebkowo, dając efekt podobny do operacji otwartej adenomektomii. Przy zastosowaniu po zabiegu morcellatora usuwamy wycięte tkanki, przesyłamy materiał diagnostyczny do badania histopatologicznego. Dzięki zastosowaniu energii lasera holmowego uzyskujemy dobrą hemostazę, brak krwawienia z naczyń krwiomośnych co znacznie poprawia bezpieczeństwo chorego. Ilość chorych wymagających przetaczania krwi po zabiegach HoLEP zmniejszyła się znacznie i wynosi znacznie poniżej 1%. Cewnik Foleya po zabiegu HoLEP utrzymywany jest jedynie przez 24 godziny. Technika ta przyniosła efekt terapeutyczny porównywalny do dotychczas stosowanych: przezcewkowej elektroresekcji stercza TURP oraz otwartej adenomektomii, przy znacznie mniejszej ilości powikłań pooperacyjnych. Udowodniono jednocześnie, że duże gruczolaki stercza o objętości znacznie  przekraczającej 100 ml mogą być bezpiecznie i skutecznie leczone endoskopowo metodą laserowej enukleacji stercza laserem holmowym HoLEP w krótszym niż dotychczas czasie i zapewniając dużo większe bezpieczeństwo pacjenta.

Procedura laserowej enukleacji stercza laserem holmowym okazuje się być najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą operacyjną u chorych z  gruczolakiem prostaty BPH. W porównaniu ze „złotym standardem”, jakim dotychczas był zabieg TURP, jest ona bezpieczniejsza ze względu na mniejsze krwawienie podczas i po zabiegu, krótszy czasu operacji, wymaga znacznie krótszego okresu płukania pęcherza moczowego po operacji oraz  jedynie 24 godzinnej hospitalizacji .

Postęp technologiczny pomaga poprawić efektywność operacji endoskopowych prostaty i wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa naszych pacjentów.

 

Nowy model lasera Holmowego firmy Quanta Cyber Ho 150 zakupiony w grudniu 2020 roku, oprócz znacznie większej mocy maksymalnej 150W ma możliwość wybrania dodatkowych funkcji takich jak: “Virtual basket” – poprawiającej enukleację prostaty oraz “Bubble Blast” – ułatwiającą zamykanie krwawiących naczyń. Dzięki nowemu torowi wizyjnemu z kamerą i monitorem w jakości 4K zakupionym w styczniu 2021 roku możemy zaproponować naszym pacjentom operacje endoskopowe prostaty HoLEP na najwyższym światowym poziomie zgodnie z wytycznymi Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. 

KONTAKT