Przecewkowa resekcja gruczołu krokowego

TURP – (ang. Transurethral resection of the prostate) przecewkowa resekcja gruczołu krokowego (prostaty)- jest to endoskopowy zabieg operacyjny, stosowany w leczeniu łagodnego rozrostu stercza .

Wskazania do wykonania zabiegu TURP to:

  • brak możliwości zastosowania leczenia farmakologicznego
  • kamica pęcherza moczowego
  • niewydolność nerek związana z łagodnym przerostem prostaty
  • zatrzymanie moczu
  • uchyłki pęcherza moczowego (nabyte)
  • nawracające zakażenia układu moczowego, którym towarzyszy zaleganie moczu
  • nawracający krwiomocz
KONTAKT