Laserowe operacje Prostaty

HoLEP

(laserowa enukleacja prostaty laserem holmowym)

Nowy model lasera Holmowego firmy Quanta Cyber Ho 150 zakupiony w grudniu 2020 roku, oprócz znacznie większej mocy maksymalnej 150W ma możliwość wybrania dodatkowych funkcji takich jak: “Virtual basket” - poprawiającej enukleację prostaty oraz “Bubble Blast” - ułatwiającą zamykanie krwawiących naczyń. Dzięki nowemu torowi wizyjnemu z kamerą i monitorem w jakości 4K zakupionym w styczniu 2021 roku możemy zaproponować naszym pacjentom operacje endoskopowe prostaty HoLEP na najwyższym światowym poziomie zgodnie z wytycznymi Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. 

 

Leser holmowy okazał się urządzeniem o idealnej charakterystyce dla narzędzi endourologicznych. Jest precyzyjny, bezpieczny i wszechstronny w każdej lokalizacji w układzie moczowym. Dzięki temu znalazł zastosowanie w leczeniu stercza, kamicy moczowej, zwężeń oraz innych patologii tkanek miękkich w obrębie układu moczowego. 

Laser holmowy pracuje w podczerwieni, jego promieniowanie o długości fali 2140 nm jest całkowicie absorbowane przez wodę. Ponieważ gruczoł krokowy składa się w 60–70% z wody, ta długość fali lasera jest w znacznym stopniu absorbowana w jego tkankach. W wyniku tego zjawiska energia lasera, wyzwalana pulsacyjnie, penetruje otaczające tkanki jedynie na głębokość do 0,4 mm, co zapewnia bezpieczeństwo pracy i zmniejsza możliwość uszkodzenia otaczających tkanek (ryc. 11). 

Rycina 11. Efekt terapeutyczny lasera holmowego (rycina własna)

Jego działanie oparte jest głównie na efekcie termicznym. Pod wpływem energii dochodzi do przegrzania wody i powstania mikroskopijnego pęcherzyka waporyzacyjnego w pobliżu zakończenia włókna laserowego. Gwałtowna implozja pęcherzyka wywołuje falę uderzeniową, która powoduje waporyzację tkanek bez efektu koagulacji. Zjawisko to umożliwia precyzyjne cięcie z jednoczesnym zamknięciem małych i średniej wielkości naczyń krwionośnych na głębokości 2–3 mm.  W leczeniu łagodnego rozrostu stercza BPH po okresie fascynacji techniką ablacji tkanek stercza rozpoczęto poszukiwania bardziej precyzyjnej metody operacyjnej. Wykorzystując laser holmowy dużej mocy, jego precyzję cięcia i resekcji tkanek, wprowadzono procedurę laserowej resekcji stercza laserem holmowym HoLRP. Miała ona zastąpić operacje endoskopowe TURP. 

Kolejnym krokiem było wynalezienie morcellatora – urządzenia do ewakuacji wyciętych tkanek z pęcherza moczowego. Pozwoliło to na udoskonalenie metody i wprowadzenie enukleacji stercza laserem holmowym HoLEP, która mogła zastąpić zabiegi operacyjne obciążone dużą ilością powikłań, takie jak TURP oraz operacje otwartej adenomektomii,bez ograniczeń wielkości gruczolaka stercza.  

Obecnie lasery holmowe możemy podzielić na trzy grupy: 

- laser holmowy niskiej mocy 10–30 W, stosowane w leczeniu kamicy dróg moczowych oraz zwężeń w obrębie układu moczowego, są one obecnie podstawowym narzędziem endourologicznym na wyposażeniu każdego oddziału urologicznego; 

- laser holmowy średniej mocy 30–60 W, które znajdują swoje zastosowanie w leczeniu BPH w przypadku gruczolaków o niewielkiej objętości;  

- laser holmowy o wysokiej mocy 60–150W, znajdujące swoje zastosowanie w leczeniu kamicy moczowej, zwężeń i innych patologii tkankowych w obrębie układu moczowego oraz leczeniu BPH bez ograniczeń wielkości prostaty. 

Procedura enukleacji prostaty laserem holmowym HoLEP stała się złotym standardem w chirurgii laserowej. Pozwala ona na endoskopowe usunięcie gruczolaka stercza podtorebkowo, dając efekt podobny do operacji otwartej adenomektomii. Przy zastosowaniu po zabiegu morcellatora usuwamy wycięte tkanki, przesyłamy materiał diagnostyczny do badania histopatologicznego. Dzięki zastosowaniu energii lasera holmowego uzyskujemy dobrą hemostazę, brak krwawienia z naczyń krwiomośnych co znacznie poprawia bezpieczeństwo chorego. Ilość chorych wymagających przetaczania krwi po zabiegach HoLEP zmniejszyła się znacznie i wynosi znacznie poniżej 1%. Cewnik Foleya po zabiegu HoLEP utrzymywany jest jedynie przez 24 godziny. Technika ta przyniosła efekt terapeutyczny porównywalny do dotychczas stosowanych: przezcewkowej elektroresekcji stercza TURP oraz otwartej adenomektomii, przy znacznie mniejszej ilości powikłań pooperacyjnych. Udowodniono jednocześnie, że duże gruczolaki stercza o objętości znacznie  przekraczającej 100 ml mogą być bezpiecznie i skutecznie leczone endoskopowo metodą laserowej enukleacji stercza laserem holmowym HoLEP w krótszym niż dotychczas czasie i zapewniając dużo większe bezpieczeństwo pacjenta. 

Procedura laserowej enukleacji stercza laserem holmowym okazuje się być najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą operacyjną u chorych z  gruczolakiem prostaty BPH. W porównaniu ze „złotym standardem”, jakim dotychczas był zabieg TURP, jest ona bezpieczniejsza ze względu na mniejsze krwawienie podczas i po zabiegu, krótszy czasu operacji, wymaga znacznie krótszego okresu płukania pęcherza moczowego po operacji oraz  jedynie 24 godzinnej hospitalizacji . 

Postęp technologiczny pomaga poprawić efektywność operacji endoskopowych prostaty i wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa naszych pacjentów.


Nowy model lasera Holmowego firmy Quanta Cyber Ho 150 zakupiony w grudniu 2020 roku, oprócz znacznie większej mocy maksymalnej 150W ma możliwość wybrania dodatkowych funkcji takich jak: “Virtual basket” - poprawiającej enukleację prostaty oraz “Bubble Blast” - ułatwiającą zamykanie krwawiących naczyń. Dzięki nowemu torowi wizyjnemu z kamerą i monitorem w jakości 4K zakupionym w styczniu 2021 roku możemy zaproponować naszym pacjentom operacje endoskopowe prostaty HoLEP na najwyższym światowym poziomie zgodnie z wytycznymi Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. 

ThuLEP

(laserowa enukleacja prostaty laserem thulowym)

BPH (łagodny rozrost prostaty), ze względu na powszechność występowania, zmusza urologów do poszukiwania coraz to nowszych i bezpiecznych metod leczenia tej choroby. Od wielu lat TURP (przezcewkowa elektroresekcja prostaty) jest „złotym standardem” wśród wielu różnych metod operacji prostaty. Przez wiele lat próbowano udoskonalać tę metodę, ostatnio chociażby wprowadzając różne warianty elektroresekcji bipolarnej. Miało to na celu zmniejszenie ryzyka powikłań. Nadal jednak ryzyko krwawienia po operacji prostaty jest bardzo duże, stanowi około 20%. Pojawienie się laserów w praktyce urologicznej było przysłowiowym ”światełkiem w tunelu” w poszukiwaniach nowej, bezpiecznej metody endoskopowego leczenia BPH.


Dlaczego laserowe operacje prostaty są najlepszym wyborem w łagodnym rozroście prostaty?


Krótki pobyt (24 godziny) w szpitalu
Mała inwazyjność co daje szybki powrót do zdrowia
Precyzja i skuteczność, która redukuje ryzyko powikłań śród i pooperacyjnych

PRECYZJA = BEZPIECZEŃSTWO


szybki powrót do normalnej aktywności zawodowej,
usuniecie cewnika 12 godzin po zabiegu,
dostęp endoskopowy przez cewkę tzn. bez ciecia powłok brzusznych,
po operacji odstawiamy leki na prostatę.

Operacja prostaty w Szpitalu Specjalista

W Szpitalu Specjalista do wykonywania operacji prostaty wykorzystujemy nowoczesny laser Thulowy Cyber TM 200 firmy Quanta o mocy 200 W . Laser Thulowy emituje falę o długości 2010 nm doskonale sprawdza się do cięcia i waporyzacji tkanki prostaty. Fala o długości 2010 nm cechuje się dobrą koagulacją naczyń krwionośnych co skutkuje tym, że taka operacja prostaty jest prawie bezkrwawym zabiegiem. Taka długość fali ze względu na dużą absorpcję w środowisku wodnym jest znacznie bezpieczniejsza dla pacjenta w porównaniu z dotychczas stosowaną 980 nm emitowaną przez laser Diodowy. Znacznie mniejsza głębokość penetracji w głąb tkanek zmniejsza dolegliwości pooperacyjne i zabezpiecza pacjenta przed powikłaniami śród i pooperacyjnymi. Znacznie większe bezpieczeństwo, duża skuteczność oraz mniejsze krwawienie podczas zabiegu zdecydowały, po kilku latach użytkowania lasera Diodowego, o nowej inwestycji i zakupie lasera Thulowego. Obecnie na świecie do operacji prostaty stosuje się głównie dwa rodzaje lasera: KTP oraz laser Thulowy.

Operacja prostaty przy pomocy lasera Thulowego jest tańsza od KTP (zielony laser) oraz pozwala na wycięcie znacznie większej ilości tkanki prostaty oraz zbadanie jej przez histopatologa celem wykluczenia zmian nowotworowych. Podczas zabiegu występuje niewielkie krwawienie, ponieważ w czasie cięcia tkanek stercza dochodzi do całkowitego zamknięcia naczyń przez waporyzację tkanek otaczających włókno. Płytka penetracja wiązki lasera w głąb tkanek, jedynie 0,2-0,5 mm, znacznie zmniejsza dolegliwości pooperacyjne zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo zabiegu. Po opisanej operacji prostaty do pęcherza moczowego wprowadzamy cewnik, który usuwamy następnego dnia rano, przed wypisaniem pacjenta do domu.

Dzięki temu pacjent po takiej operacji prostaty już następnego dnia samodzielnie oddaje mocz bez cewnika i może być 24 godziny po zabiegu wypisany do domu.

Obecnie wyróżniamy kilka typów przezcewkowych endoskopowych operacji prostaty wykorzystujących energię lasera do leczenia BPH:

  • ThuLEP – laserowa enukleacja prostaty
  • ThuVARP – laserowa resekcja prostaty
  • ThuVAP – laserowa waporyzacja prostaty
  • LVRP – laserowa waporesekcja prostaty

W ostatnim okresie wzrosło zainteresowanie laserową waporesekcją i enukleacją stercza ze względu na poszukiwanie metody, która mogłaby konkurować z TURP(przezcewkową elektroresekcją prostaty). LEP polega na nacięciu i enukleacji płata środkowego, a następnie obu płatów bocznych stercza i przemieszczeniu ich do wnętrza pęcherza moczowego. Wycięta tkanka jest następnie rozdrabniana we wnętrzu pęcherza moczowego za pomocą morceleratora i po tym odsysana do pojemnika, urządzenia ssącego.
Ogólny schemat takiej operacji prostaty przedstawia rycina 1.
Zabieg Laserowej Enukleacji Prostaty wymaga bogatego zaplecza sprzętowego. Oprócz lasera, resektoskopu lub cystoskopu laserowego ze stałym przepływe, potrzebny jest morcelerator z urządzeniem ssącym do ewakuacji wyciętych tkanek stercza. W Szpitalu Specjalista posiadamy nowoczesny zestaw endoskopowy do laserowej operacji prostaty wraz z morceleratorem Piranha firmy Richard Wolf oraz cyfrowy tor wizyjny z kamerą endoskopową HD pozwalający operować przy doskonałej widoczności podczas całej operacji. Materiał tkankowy uzyskany podczas operacji prostaty jest wysyłany do badania histopatologicznego do firmy Diagnostyka Olympus Consilio w Łodzi i oceniany przez grupę doświadczonych patologów.
Przed zabiegiem laserowej resekcji prostaty konieczna jest konsultacja kwalifikacyjna w Poradni Urologicznej Szpitala Specjalista. Po zabiegu operacyjnym pacjent pozostaje pod opieką naszych urologów.

ESWL- BEZINWZYJNE KRUSZENIE KAMIENI NERKOWYCH

Co oznacza skrót ESWL? Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (kruszenie kamieni falą uderzeniową generowaną zewnątrzustrojowo) jest najmniej inwazyjną , najczęściej stosowaną metodą leczenia kamicy dróg moczowych. Jej zastosowanie zależy od lokalizacji kamienia, jego wielkości i kondycji zdrowotnej pacjenta. Jest to nie chirurgiczna metoda leczenia, w której wykorzystuje się falę uderzeniową. Wynaleziono ją w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku i pozwala kruszyć kamienie nerkowe na drobne fragmenty, które samoistnie wydalane są z moczem przez większość pacjentów w kilka dni lub tygodni po zabiegu. Litotrypsja wewnątrzustrojowa jest bezinwazyjną metodą leczenia, która łącząc różne technologie: radiologię, ultrasonografię i fale akustyczne pozwala skutecznie diagnozować i rozbijać kamienie moczowe. Pacjent po zajęciu wygodnej pozycji leżącej na stole zabiegowym, po lokalizacji kamienia przy pomocy aparatu RTG lub sondy USG otrzymuje serię fal uderzeniowych generowanych wewnątrzustrojowo. Fale dźwiękowe są transmitowane poprzez balon wypełniony wodą do ciała pacjenta i po zogniskowaniu na kamieniu dokonują jego całkowitej dezintegracji.


Kto może być leczony metodą ESWL?:


Podczas badania specjalista urolog podejmuje decyzję, która z metod leczenia jest najlepsza dla pacjenta. Kwalifikacja do zabiegu wymaga wstępnego badania USG i RTG oraz czasami badań dodatkowych jak badania moczu, krwi i EKG. Najważniejsza jest prawidłowa kwalifikacja pacjenta do zabiegu.

Jak przebiega ESWL?:

Po kwalifikacji do zabiegu ESWL, po analizie wielkości, położenia i domniemanego składu chemicznego kamienia, specjalista urolog wykonujący zabieg podejmuje decyzję o ilości impulsów oraz wielkości energii potrzebnej do rozkruszenia złogu. Średnia ilość impulsów podczas jednego zabiegu to 2500- 3000 a okres trwania ESWL to od 30-50 minut. Przed rozpoczęciem zabiegu kamień jest precyzyjnie lokalizowany w układzie moczowym przy pomocy aparatu RTG lub sondy USG. Kiedy kamień jest prawidłowo ustawiony w „celowniku” możemy rozpocząć zabieg, który cały czas jest kontrolowany na konsoli w sąsiednim pomieszczeniu. Pozwala to na ciągłą obserwację procesu kruszenia kamienia i korekcję jego położenie w trakcie zabiegu.

Czy ESWL jest zabiegiem bolesnym?:

Zabieg ESWL przeprowadzany w naszym oddziale przy pomocy aparatu Sonolith I-SYS jest zabiegiem bezbolesnym i nie wymaga znieczulenia. U 1% pacjentów konieczne jest podanie leków przeciwbólowych podczas zabiegu.
Co będzie się działo po zabiegu?
Kilka godzin po leczeniu ESWL pacjent może wrócić do domu, a w 24 godziny po zabiegu wraca do codziennych zajęć. Fragmenty pokruszonych kamieni będą samoistnie wydalane przez kilka dni po leczeniu. Czasami proces schodzenia fragmentów kamieni wzdłuż dróg moczowych może powodować dolegliwości bólowe do kolki nerkowej włącznie. Po znalezieniu samoistnie wydalonych kamieni należy oddać je do laboratorium celem analizy.

Jakie są objawy uboczne ESWL?:

1. Krwiomocz - jest typowym objawem w okresie 24-48 godzin po zabiegu i ustępuje samoistnie.
2. Kolka nerkowa – jest spowodowana schodzeniem fragmentów pokruszonego kamienia wzdłuż moczowodu, mija najczęściej po kilku dniach. Okresowo wymagane jest stosowanie leków rozkurczowych i przeciwbólowych.
3. „Siniak” w okolicy zetknięcia ciała z balonem wypełnionym wodą- spowodowany pęknięciem drobnych naczyń podskórnych w wyniku działania fali uderzeniowej, mija samoistnie w ciągu kilku dni.
4. Infekcja układu moczowego występuje sporadycznie u około 1-2% pacjentów, spowodowana jest uwalnianiem bakterii po rozkruszeniu kamieni infekcyjnych. W przypadku pacjentów z aktywną infekcją układu moczowego wskazana jest profilaktyka antybiotykowa celem uniknięcia powikłań takich jak odmiedniczkowe zapalenie nerek i urosepsa.
5. Zablokowanie moczowodu (dotyczy około 6% pacjentów)- spowodowane jest zgromadzeniem fragmentów pokruszonego kamienia w moczowodzie. Pacjenci odczuwają bóle o charakterze kolki nerkowej nie mijające po leczeniu rozkurczowym, utrzymujące się przez kilka dni. Jeśli fragmenty kamienia nie zostaną wydalone samoistnie, konieczna jest interwencja urologiczna.

Jak wygląda kontrola po zabiegu ESWL?:


Po zabiegu ESWL pacjenci wychodzą do domu z zaleceniem stosowania leków przeciwbólowych przez kilka dni. Po około 3 tygodniach pacjenci są zobowiązani zgłosić się na kontrolę do specjalisty urologa celem przeprowadzenia badania kontrolnego USG.

Endoskopowe usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej i kielicha nerki przy użyciu Lasera Holmowego – URS

Częstość występowania kamicy moczowej w Polsce szacuje się na półtora do dwóch tysięcy (1500 – 2000) nowych przypadków na milion mieszkańców rocznie. Konieczność aktywnego - czyli wspomaganego przez technologie medyczne - usunięcia kamienia istnieje u mniej więcej jednej czwartej (czyli 25%) takich chorych. Kamica moczowa dotyka zatem corocznie całkiem pokaźną grupę polskich pacjentów - a co za tym idzie absorbuje zawodowo licznych lekarzy urologów.

Skład chemiczny kamieni, ich wielkość, kształt oraz poziom lokalizacji w drogach moczowych przesądzają o wyborze metody leczenia. Jednak ostatecznym praktycznym elementem, decydującym o możliwościach przeprowadzenia skutecznego zabiegu jest dostępność do nowoczesnej aparatury medycznej kruszącej kamienie.

Laser holmowy jest obecnie najlepszym urządzeniem do bezpośredniego kruszenia kamieni moczowych. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom fizycznym ogólna skuteczność kruszenia takim laserem wynosi ponad (90%) dziewięćdziesiąt procent. Rozbijanie kamieni przy użyciu lasera holmowego jest więc naprawdę skuteczne i przeprowadzić je można na wszystkich piętrach dróg moczowych. Bardzo istotna - zwłaszcza dla pacjenta- jest jeszcze jedna unikalna cecha promienia lasera holmowego. Energia tego lasera - wyzwalana pulsacyjnie - penetruje otaczające miękkie tkanki jedynie do głębokości pół milimetra. Zapewnia to bezpieczeństwo pracy i zmniejsza możliwość głębokiego uszkodzenia dróg moczowych. Ewentualne uszkodzenia moczowodu wynikłe z zastosowania tego lasera są więc niewielkie i z powodzeniem leczone w sposób zachowawczy.
Laser holmowy - co nie dziwi - jest zatem preferowanym narzędziem do rozbijania kamieni moczowych w praktyce oddziału urologicznego jednego dnia.
Szpital specjalista i poradnia urologiczna dojazd

Tu nas
znajdziecie

Szpital Specjalista sp. z o. o.


99-300 Kutno,
ul. 29 Listopada 37

KONTAKT