URS – Endoskopowe usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej i kielicha nerki przy użyciu Lasera Holmowego

Zabiegi URS

Częstość występowania kamicy moczowej w Polsce szacuje się na półtora do dwóch tysięcy (1500 – 2000) nowych przypadków na milion mieszkańców rocznie. Konieczność aktywnego – czyli wspomaganego przez technologie medyczne – usunięcia kamienia istnieje u mniej więcej jednej czwartej (czyli 25%) takich chorych. Kamica moczowa dotyka zatem corocznie całkiem pokaźną grupę polskich pacjentów – a co za tym idzie absorbuje zawodowo licznych lekarzy urologów.

Skład chemiczny kamieni, ich wielkość, kształt oraz poziom lokalizacji w drogach moczowych przesądzają o wyborze metody leczenia. Jednak ostatecznym praktycznym elementem, decydującym o możliwościach przeprowadzenia skutecznego zabiegu jest dostępność do nowoczesnej aparatury medycznej kruszącej kamienie.

Zabiegi laserem holmowym

Laser holmowy jest obecnie najlepszym urządzeniem do bezpośredniego kruszenia kamieni moczowych. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom fizycznym ogólna skuteczność kruszenia takim laserem wynosi ponad (90%) dziewięćdziesiąt procent. Rozbijanie kamieni przy użyciu lasera holmowego jest więc naprawdę skuteczne i przeprowadzić je można na wszystkich piętrach dróg moczowych. Bardzo istotna – zwłaszcza dla pacjenta- jest jeszcze jedna unikalna cecha promienia lasera holmowego. Energia tego lasera – wyzwalana pulsacyjnie – penetruje otaczające miękkie tkanki jedynie do głębokości pół milimetra. Zapewnia to bezpieczeństwo pracy i zmniejsza możliwość głębokiego uszkodzenia dróg moczowych. Ewentualne uszkodzenia moczowodu wynikłe z zastosowania tego lasera są więc niewielkie i z powodzeniem leczone w sposób zachowawczy.
Laser holmowy – co nie dziwi – jest zatem preferowanym narzędziem do rozbijania kamieni moczowych w praktyce oddziału urologicznego jednego dnia.

KONTAKT