Oddział urologiczny

Szpital Specjalista jest specjalistycznym prywatnym szpitalem o profilu urologicznym.
Oferuje szeroki zakres diagnostyki i leczenia zabiegowego chorób z zakresu urologii. Szpital składa się z części ambulatoryjnej, pracowni diagnostycznych, bloku operacyjnego i sal pooperacyjnych.

Oddział Urologii posiada umowę z NFZ w zakresie hospitalizacji jednodniowej.

Szpital funkcjonuje od 2001 roku, w nowym budynku od 2008 roku. Projekt, realizacja i wyposażenie są zgodne z najnowszymi wymogami sanitarnymi Unii Europejskiej dotyczącymi placówek medycznych. Przy realizacji projektu zostały wykorzystane najnowsze technologie i najwyższej jakości materiały.

Szpital dysponuje specjalistycznym zapleczem diagnostycznym obejmującym pełen zakres badań laboratoryjnych oraz pracownie diagnostyki obrazowej umożliwiające wykonanie badania niezbędnego do ustalenia rozpoznania w zakresie urologii. Oddział pooperacyjny jest wyposażony w pełni monitorowane stanowiska intensywnej opieki medycznej z bezpośrednim, stałym nadzorem pielęgniarskim i lekarskim.

Rodzaje wykonywanych
zabiegów:

Laserowe operacje prostaty ThuLEP

Laserowe operacje prostaty HoLEP

Endoskopowe usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej i kielicha nerki przy użyciu Lasera Holmowego – URS

Endoskopowe usunięcie kamienia z moczowodu przy użyciu Lasera Holmowego – URS

Endoskopowe usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przy użyciu Lasera Holmowego – URS

Nefrostomia przezskórna

Nakłucie torbieli nerki

Cystoskopia

Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego

Wytworzenie przetoki pęcherzowej z cystofixem

Kalibracja i rozszerzenie cewki moczowej ze znieczuleniem

Endoskopowe laserowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej

Operacja wodniaka jądra

Wycięcie jądra

Wycięcie polipa cewki

Operacja żylaków powrózka nasiennego sp. Palomo

Operacja stulejki dorosłych

Wydłużenie wędzidełka dorosłych

Endoskopowe laserowe nacięcie ureterocele

Wycięcie torbieli okołocewkowej

TRUS z biopsją stercza

ESWL (bezinwazyjne kruszenie kamieni)

Pełne badanie urodynamiczne

Urografia przy użyciu kontrastu niejonowego

Założenie lub wymiana cewnika D-J

Wszczepienie protezy jądra (zawiera koszt protezy)

Laserowe wycięcie zmian na prąciu (Kłykciny) ze znieczuleniem

Operacja nietrzymania moczu metodą TVT

Zabieg RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery)

Powiększanie Prącia (Augmentacja) Kwasem Hialuronowym

Szpital specjalista i poradnia urologiczna dojazd

Tu nas
znajdziecie

Szpital Specjalista sp. z o. o.


99-300 Kutno,
ul. 29 Listopada 37

KONTAKT