Oddział Urologiczny

badanie urodynamiczneSzpital Specjalista jest specjalistycznym prywatnym szpitalem o profilu urologicznym.

Oferuje szeroki zakres diagnostyki i leczenia zabiegowego chorób z zakresu urologii. Szpital składa się z części ambulatoryjnej, pracowni diagnostycznych, bloku operacyjnego i sal pooprecyjnych.

Oddział Urologii posiada umowę z NFZ w zakresie hospitalizacji jednodniowej.

Szpital funkcjonuje od 2001 roku, w nowym budynku od 2008 roku. Projekt, realizacja i wyposażenie jest zgodnie z najnowszymi wymogami sanitarnymi Unii Europejskiej dotyczącymi placówek medycznych Przy realizacji projektu zostały wykorzystane najnowszych technologie i najwyższej jakości materiały.

Szpital dysponuje specjalistycznym zapleczem diagnostycznym obejmującym pełen zakres badań laboratoryjnych oraz pracownie diagnostyki obrazowej umożliwiające wykonanie badania niezbędnego do ustalenia rozpoznania w zakresie urologii. Oddział pooperacyjny jest wyposażony w pełni monitorowane stanowiska intensywnej opieki medycznej z bezpośrednim, stałym nadzorem pielęgniarskim i lekarskim.

Wszystkie nasze usługi począwszy od przyjęcia pacjenta na oddział poprzez leczenie i dalsze monitorowanie chorych są na najwyższym poziomie. Stawiamy sobie wysoką poprzeczkę a miarą tego było otrzymanie 5 października 2003 roku Certyfikatu jakości ISO 9001:2000 Certyfikat jest naszym wyznacznikiem po to abyś Ty jako pacjent czuł się komfortowo i miał poczucie, że jesteś przyjmowany w Specjaliście na europejskim poziomie.

Rodzaje wykonywanych zabiegów:
Laserowe operacje prostaty
Przezcewkowa mikrofalowa termoterapia stercza -TUMT
Endoskopowe usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej i kielicha nerki przy użyciu Lasera Holmowego – URS
Endoskopowe usunięcie kamienia z moczowodu przy użyciu Lasera Holmowego – URS
Endoskopowe usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przy użyciu Lasera Holmowego – URS
Nefrostomia przezskórna
Nakłucie torbieli nerki
Cystoskopia
Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego
Wytworzenie przetoki pęcherzowej z cystofixem
Kalibracja i rozszerzenie cewki moczowej ze znieczuleniem
Endoskopowe laserowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej
Operacja wodniaka jądra
Wycięcie jądra
Wycięcie polipa cewki
Operacja żylaków powrózka nasiennego sp. Palomo
Operacja stulejki dorosłych
Wydłużenie wędzidełka dorosłych
Endoskopowe laserowe nacięcie ureterocele
Wycięcie torbieli okołocewkowej
TRUS z biopsją stercza
ESWL (bezinwazyjne kruszenie kamieni)
Pełne badanie urodynamiczne
Urografia przy użyciu kontrastu niejonowego
Założenie lub wymiana cewnika D-J
Wszczepienie protezy jądra (zawiera koszt protezy)
Laserowe wycięcie zmian na prąciu (Kłykciny) ze znieczuleniem
Operacja nietrzymania moczu metodą TVT