Oddział jednego dnia

W naszym szpitalu funkcjonuje Oddział Jednego Dnia, czyli oddział krótkoterminowej opieki i szybkich zabiegów, mający na celu ograniczenie do minimum czasu pobytu pacjentów w szpitalu. Pacjentów przyjmujemy na oddział rano, wykonujemy wszystkie niezbędne badania i przeprowadzamy planowany zabieg, po którym monitorujemy stan ich zdrowia w komfortowych salach pozabiegowych i już następnego dnia wypisujemy do domu. Takie rozwiązanie ma na celu przede wszystkim podniesienie komfortu naszych pacjentów, zredukowanie odczuwania przez nich stresu i ułatwienie organizacji czasu, ale również skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi do minimum.

Oddział Urologii posiada umowę z NFZ w zakresie hospitalizacji jednodniowej.

Szpital funkcjonuje od 2001 roku, w nowym budynku od 2008 roku. Projekt, realizacja i wyposażenie są zgodne z najnowszymi wymogami sanitarnymi Unii Europejskiej dotyczącymi placówek medycznych. Przy realizacji projektu zostały wykorzystane najnowsze technologie i najwyższej jakości materiały.

Szpital dysponuje specjalistycznym zapleczem diagnostycznym obejmującym pełen zakres badań laboratoryjnych oraz pracownie diagnostyki obrazowej umożliwiające wykonanie badania niezbędnego do ustalenia rozpoznania w zakresie urologii. Oddział pooperacyjny jest wyposażony w pełni monitorowane stanowiska intensywnej opieki medycznej z bezpośrednim, stałym nadzorem pielęgniarskim i lekarskim.

Rodzaje wykonywanych
zabiegów:

Laserowe operacje prostaty

Endoskopowe usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej i kielicha nerki przy użyciu Lasera Holmowego – URS

Endoskopowe usunięcie kamienia z moczowodu przy użyciu Lasera Holmowego – URS

Endoskopowe usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przy użyciu Lasera Holmowego – URS

Nefrostomia przezskórna

Nakłucie torbieli nerki

Cystoskopia

Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego

Wytworzenie przetoki pęcherzowej z cystofixem

Kalibracja i rozszerzenie cewki moczowej ze znieczuleniem

Endoskopowe laserowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej

Operacja wodniaka jądra

Wycięcie jądra

Wycięcie polipa cewki

Operacja żylaków powrózka nasiennego sp. Palomo

Operacja stulejki dorosłych

Wydłużenie wędzidełka dorosłych

Endoskopowe laserowe nacięcie ureterocele

Wycięcie torbieli okołocewkowej

TRUS z biopsją stercza

ESWL (bezinwazyjne kruszenie kamieni)

Pełne badanie urodynamiczne

Urografia przy użyciu kontrastu niejonowego

Założenie lub wymiana cewnika D-J

Wszczepienie protezy jądra (zawiera koszt protezy)

Laserowe wycięcie zmian na prąciu (Kłykciny) ze znieczuleniem

Operacja nietrzymania moczu metodą TVT

Szpital specjalista i poradnia urologiczna dojazd

Tu nas
znajdziecie

Szpital Specjalista sp. z o. o.


99-300 Kutno,
ul. 29 Listopada 37

KONTAKT