Informacja dla pacjentów

Szpital Specjalista od 1 lipca 2009 roku świadczy usługi w zakresie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia.
Pacjent przyjmowany jest w trybie planowym, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

Przed zabiegiem pacjent jest konsultowany przez lekarza chirurga, który będzie wykonywał zabieg i razem
z pacjentem podejmuje decyzje o rodzaju zabiegu i sposobie jego wykonania.
Szpital specjalista i poradnia urologiczna dojazd

Tu nas
znajdziecie

Szpital Specjalista sp. z o. o.


99-300 Kutno,
ul. 29 Listopada 37

KONTAKT