RIRS ( retrograde intra renal surgery)

jest najnowsza metoda leczenia kamicy nerkowej. Dzięki postępowi technologicznym mamy do dyspozycji przyrządy pozwalające skutecznie usunąć złogi z nerki. Poprzez zastosowaniu giętkiego endoskopu jesteśmy w stanie dotrzeć do złogu w każdej lokalizacji w nerce. Zabieg taki przeprowadzany jest w sposób endoskopowy, bez konieczności cięc chirurgicznych a okres koniecznego leczenia szpitalnego maksymalnie krótki . Jest to alternatywa dla dotychczasowych metod leczenia tj. PCNL – znacznię większe ryzyko operacyjne oraz konieczność dłuższej hospitalizacji , czy ESWL ( kruszenie złogów przy pomocy ultradźwięków emitowanych zewnątrzustrojowo) – zdecydowanie większe ryzyko nawrotu, niedoszczetność zabiegu, konieczność wielokrotnego powtarzania procedury.

Korzyści z zabiegu RIRS to:
– duża skuteczność w usuwaniu złogów ( możliwość skutecznego leczenia kamicy mnogiej tzn. licznych mniejszej wielkości kamieni zlokalizowanych w jednej nerce jak również jednoczasowe leczenie kamicy obu nerek )
– małoinwazyjność zabiegu dzięki czemu pacjent jest krótko hospitalizowany
– dodatkowa zastosowanie – u pacjentów onkologicznych – zarówno przy diagnostyce w przypadku podejrzeniu raka górnych dróg moczowych jaki i leczeniu dzięki czemu pacjent nie musi mieć usuwanej całej nerki