Rada Naukowa Szpitala

Pracę Szpitala nadzoruje Rada Naukowa Szpitala,
na czele której stoi prof. dr hab. med. Józef Matych

Członkowie Rady Naukowej:
prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski
dr n. med. Emeryk Samolewicz
Prof.dr hab.n.med., dr n.hum. (filozofia) Sławomir Letkiewicz