Proponowane
pakiety badań

Raz w roku sprawdź swój stan zdrowia, ponieważ zła dieta, stres, ograniczona aktywność fizyczna, to wszystko ma negatywny wpływ na Twoje zdrowie. Zrób to dla siebie i Twoich bliskich, aby zapobiec chorobom oraz ich skutkom.

Proponujemy pakiet badań profilaktycznych. Mamy możliwość dostosowania pakietu badań do potrzeb pacjenta. Różnicujemy pakiety badań w zależności od płci. Wybierz zakres odpowiadający Twoim potrzebom i wykonaj badania specjalistyczne oraz profilaktyczne.

Pakiet badań obejmuje konsultację lekarską przed badaniami, badania oraz konsultację i podsumowanie po badaniach. Otrzymasz stosowne zalecenia, aby wiedzieć, jak odpowiednio zadbać o swoje zdrowie.

Badaniom profilaktycznym powinien poddać się każdy po 35 roku życia, zarówno kobieta, jak i mężczyzna. W tym okresie znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia wielu chorób. Ich wczesne wykrycie daje duże szanse na wyleczenie.

Pakiety:

Podstawowy 590 zł

Rozszerzony 1800 zł

“Szyty na miarę” od 2300 zł

PODSTAWOWY
KOBIETA:
 • badania laboratoryjne: morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
 • transaminaza ALT,
 • transaminaza AST,
 • lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy),
 • glukoza na czczo,
 • kreatynina,
 • TSH,
 • badanie ogólne moczu,
 • cytologia cienkowarstwowa, Cellprep urologiczny (badanie diagnostyczne pozwalające wykryć bardzo wczesne stany nowotworowe).
Badania diagnostyki obrazowej: 
 • EKG spoczynkowe,
 • USG jamy brzusznej,
 • konsultacja lekarska internisty.
MĘŻCZYZNA :
 • badania laboratoryjne: morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
 • transaminaza ALT,
 • transaminaza AST,
 • lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy),
 • glukoza na czczo,
 • TSH kreatynina,
 • badanie ogólne moczu: PSA całkowite/Total PSA,
 • Cytologia cienkowarstwowa, Cellprep urologiczny (badanie diagnostyczne pozwalające wykryć bardzo wczesne stany nowotworowe).
Badania diagnostyki obrazowej:
 • EKG spoczynkowe,
 • USG urologiczne,
 • konsultacja lekarska.
ROZSZERZONY
KOBIETA
 • morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
 • transaminaza ALT,
 • transaminaza AST,
 • lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy),
 • glukoza na czczo,
 • kreatynina,
 • TSH,
 • HBs Ag /antygen,
 • HCV Ab przeciwciała,
 • badanie ogólne moczu,
 • Cytologia cienkowarstwowa w technologii Cellprep ginekologiczna
Badania diagnostyki obrazowej: 
 • EKG spoczynkowe,
 • USG jamy brzusznej,
 • USG piersi lub mammografia – w zależności od wskazań lekarskich,
 • USG ginekologiczne trans waginalne,
 • RTG klatki piersiowej PA.

Badania jeśli potrzebne

Rektoskopia

Spirometria

Konsultacje:

 • konsultacja ginekologa,
 • konsultacja internisty z omówieniem wyników i wydaniem zaleceń na przyszłość
MĘŻCZYZNA 
 • morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
 • transaminaza ALT,
 • transaminaza AST,
 • lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy),
 • glukoza na czczo,
 • kreatynina,
 • TSH,
 • HBs Ag /antygen,
 • HCV Ab przeciwciała,
 • PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA),
 • badanie ogólne moczu
 • Cytologia cienkowarstwowa w technologii Cellprep – urologiczna (badanie diagnostyczne pozwalające wykryć bardzo wczesne stany nowotworowe)
Badania diagnostyki obrazowej:
 • EKG spoczynkowe,
 • USG urologiczne
 • RTG klatki piersiowej PA.

Badania jeśli potrzebne

Rektoskopia

Spirometria

Konsultacje:

 • konsultacja internisty kwalifikująca do Pakietu badań,
 • konsultacja urologa,
 • konsultacja internisty z omówieniem wyników i wydaniem zaleceń na przyszłość.
SZYTY NA MIARĘ
KOBIETA
 • morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
 • transaminaza ALT,
 • transaminaza AST,
 • lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy),
 • glukoza na czczo,
 • kreatynina,
 • TSH,
 • HBs Ag /antygen,
 • HCV Ab przeciwciała,
 • kwas moczowy,
 • mocznik,
 • FT3,
 • FT4,
 • badanie ogólne moczu,
 • cytologia cienkowarstwowa szyjki macicy w technologii Cellprep.
 • cytologia cienkowarstwowa z moczu Cellprep
Badania diagnostyki obrazowej: 
 • EKG spoczynkowe,
 • USG jamy brzusznej,
 • USG piersi lub mammografia – w zależności od wskazań lekarskich,
 • USG ginekologiczne transwaginalne,
 • USG (echo) serca – próba wysiłkowa,
 • USG tarczycy,
 • RTG klatki piersiowej PA.

Badania jeśli potrzebne

Rektoskopia

Spirometria

Konsultacje:

 • konsultacja internisty kwalifikująca do Pakietu badań,
 • konsultacja ginekologa,
 • konsultacja kardiologa,
 • konsultacja proktologa/chirurga
 • konsultacja dermatologa z dermatoskopią jeśli zachodzi potrzeba
 • konsultacja internisty z omówieniem wyników i wydaniem zaleceń na przyszłość
MĘŻCZYZNA 
 • morfologia + płytki + rozmaz automatyczny,
 • transaminaza ALT,
 • transaminaza AST,
 • lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy),
 • glukoza na czczo,
 • kreatynina,
 • TSH,
 • HBs Ag /antygen,>
 • HCV Ab przeciwciała,
 • kwas moczowy,
 • mocznik,
 • FT3,
 • FT4,
 • PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA),
 • badanie ogólne moczu,
 • cytologia cienkowarstwowa z moczu i z plwociny w technologii Cellprep
Badania diagnostyki obrazowej:
 • EKG spoczynkowe,
 • USG jamy brzusznej,
 • USG jąder,
 • USG (echo) serca – próba wysiłkowa,
 • USG tarczycy ,
 • RTG klatki piersiowej PA.

Badania jeśli potrzebne

Rektoskopia

Spirometria

Konsultacje:

 • konsultacja internisty kwalifikująca do Pakietu badań,
 • konsultacja urologa,
 • konsultacja kardiologa
 • konsultacja proktologa/chirurga,
 • konsultacja dermatologa z dermatoskopią jeśli zachodzi potrzeba
 • konsultacja internisty z omówieniem wyników i wydaniem zaleceń na przyszłość.

Program kończy ponowna konsultacja internistyczna. Lekarz, w zależności od wyników badań, zaplanuje leczenie wykrytych nieprawidłowości i wyda Ci zalecenia, dzięki którym dowiesz się, jak odpowiednio dbać o swoje zdrowie.

W zależność od decyzji lekarza niektóre badania laboratoryjne można dołożyć, jeśli zachodzi taka potrzeba medyczna (np. Pacjent leczy się na jakąś chorobę przewlekłą). Pozwoli to na dokładniejsze spojrzenie na problem medyczny.

Każde badanie dołożone po konsultacji internistycznej jest dodatkowo płatne.

Szpital specjalista i poradnia urologiczna dojazd

Tu nas
znajdziecie

Szpital Specjalista sp. z o. o.


99-300 Kutno,
ul. 29 Listopada 37

KONTAKT