Badanie składu chemicznego
kamieni nerkowych

Obecność kamieni w moczu jest spowodowana konglomeracją i krystalizacją składników, których stężenie przekracza wysycenie. Przyczyny tej zachwianej równowagi mogą być różne: pokarmowe, metaboliczne genetyczne, anatomiczne, jatrogenne, neurologiczne lub zakaźne. Mogą występować jednocześnie lub pojedynczo, powodując tworzenie się i powiększanie kamieni.

W laboratorium wykonywana jest analiza jakościowa składu kamieni nerkowych. Badanie wykonywane jest metodą chemiczną - jakościową, przy użyciu zestawu odczynników firmy Biolab S.A

Aby badanie zostało wykonane, Pacjent winien uiścić w kasie szpitala lub przelewem na konto szpitala opłatę oraz dostarczyć do laboratorium kamień nerkowy z opisem (nazwisko, imię, PESEL). Badania wykonywane są raz w miesiącu. Pacjent otrzymuje wynik oraz zalecenia w formie wykazu produktów, które powinien wyeliminować ze swojej diety.

Koszt badania 80 pln.

Numer konta 55 1020 3440 0000 7202 0065 6215

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu 24 235 13 00.

Szpital specjalista i poradnia urologiczna dojazd

Tu nas
znajdziecie

Szpital Specjalista sp. z o. o.


99-300 Kutno,
ul. 29 Listopada 37

KONTAKT