PARP

82f298af15cb5ceab478df2c5844cbea734ce500!236860„Specjalista” Sp. z o. o jest Beneficjentem programu: „Podniesienie konkurencyjności i „Specjalisty Sp. z o. o poprzez opracowanie oraz wdrożenie strategii CRS” Wartość dofinansowania: 9916,45 CHF


Rada Naukowa Szpitala

Pracę Szpitala nadzoruje Rada Naukowa Szpitala,
na czele której stoi prof. dr hab. med. Józef Matych

Członkowie Rady Naukowej:
dr hab. med Maciej Słojewski
dr n. med. Emeryk Samolewicz
dr n. med. Jerzy Żurek