Rada Naukowa Szpitala

Pracę Szpitala nadzoruje Rada Naukowa Szpitala,
na czele której stoi prof. dr hab. med. Józef Matych

Członkowie Rady Naukowej:
dr hab. med Maciej Słojewski
dr n. med. Emeryk Samolewicz
dr n. med. Jerzy Żurek